Onze missie bestaat er in zoveel mogelijk spelers uit de regio de mogelijkheid bieden om aan sport te doen, waar aandacht wordt besteed aan futsaltechnische waarden én sociale waarden. Pas als iedere speler met plezier zijn futsalhobby kan uitoefenen, hebben we ons doel / missie bereikt.

Waarden & Doelstellingen die deze missie daarbij ondersteunen

 • zo veel mogelijk kinderen laten kennis maken met het futsal;
 • een jeugdopleiding aanbieden aan alle leeftijden, zowel mannelijk als vrouwelijk, te beginnen vanaf 9 à 10 jaar;
 • een goede, pedagogisch verantwoorde, futsalopleiding aanreiken;
 • het aanbieden van een positieve vrijetijdsbesteding waarbij sport en studie hand in hand gaan;
 • ieder lid moet plezier beleven aan het futsal;
 • sportieve en sociale ervaringen met elkaar delen met respect voor elkaar, voor de tegenstrever (fair-play), voor de scheidsrechter, begeleiders en vrijwilligers;
 • zich door het futsal, zowel mentaal als fysiek, verder maximaal kunnen ontwikkelen en deze ontwikkeling te gebruiken in het dagelijkse leven;
 • iedereen die graag in de zaal voetbalt moet de mogelijkheid krijgen zich verder te ontwikkelen;
 • alle leden de mogelijkheden geven om hun eigen futsaltop te bereiken;
 • maximale ontwikkelingskansen creëren door een pedagogische benadering centraal te stellen en een onderscheid te maken tussen recreatiegericht en doorstromingsgericht zaalvoetballen;
 • de functie van jeugdopleiding moet gezien worden als een opleiding van eigen spelers, die op termijn een meerwaarde betekenen voor de eerste ploeg waarbij het streven is dat 1/3 spelers van de A-kern zijn jeugdopleiding binnen onze club genoten heeft;
 • zich gewaardeerd en betrokken blijven voelen bij onze zaalvoetbal vereniging, zodat futsal tot op latere leeftijd een plaats blijft houden als speler, coach, medewerker, scheidsrechter, vrijwilliger, bestuurslid en/of supporter;
 • een stevige, gezonde en stabiele vereniging mee helpen uit te bouwen;
 • de leden, vrijwilligers en bestuursleden moeten fier zijn om bij Futsal Team Houthalen La Baracca te horen.